TH  |  EN

จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาสำหรับสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ ในการจัดกิจกรรม การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ความรู้และข้อมูลด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้กับสามเณร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ผู้บริหารสถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมดังกล่าวมีสามเณรระดับชั้น ม.๔ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๙ รูป

facebook | คลิก