TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ สวทช. ให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จากโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ

 KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ออกแบบให้สร้างชุดคำสั่ง ควบคุมการทำงานของบอร์ดด้วยคำสั่งแบบบล็อก จึงช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพียงลากบล็อกคำสั่งที่ต้องการมาเรียงต่อๆ กัน ก็จะเกิดความเข้าใจจากภาพที่เห็น สามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในการจัดทำโครงงาน STEM เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งอื่นๆ ต่อไปได้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ จึงเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา และจุดประกายการเรียนโปรแกรมมิ่งให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไป